ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยพิศาลพาณิชย์

GRAND AQENEY LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103499000759
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/4/2499 พ.ศ. (68 ปี 1 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
28/4/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 236 ถนนตะนาว แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47713 ร้านขายปลีกเครื่องหนัง ยกเว้น รองเท้า