ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.ซี.ฟามาซูติคอล

T. C. PHARMACEUTICAL LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103499000686
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/3/2499 พ.ศ. (68 ปี 1 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
27/3/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 39/3 หมู่ที่ 8 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน* เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47721 ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์