ห้างหุ้นส่วนจำกัด คี้เซ้งพาณิชย์

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103499000643
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/3/2499 พ.ศ. (68 ปี 1 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
19/3/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 207-209 ถนนทรงสวัสดิ์ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46412 การขายส่งของใช้ในครัวเรือนที่ทำจากสิ่งทอ