ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีดี

SRI DEE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103499000538
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 24/2/2499 พ.ศ. (68 ปี 2 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
24/2/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 41/114 ตรอกพระยาสุนทร ถนนจารุเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น