ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่งเฮงหลีพาณิชย์

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103499000490
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 15/2/2499 พ.ศ. (68 ปี 2 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
15/2/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ ล้มละลาย
ที่ตั้ง 926-928 ถนนทรงวาด แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46495 การขายส่งเครื่องดินเผาเครื่องแก้วและเครื่องครัว