ห้างหุ้นส่วนจำกัด หงษ์ทอง

HONG TONG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103499000449
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/2/2499 พ.ศ. (68 ปี 2 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
7/2/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 152 ถนนหลวง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47630 การขายปลีกเครื่องกีฬาในร้านค้าเฉพาะ