ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.แอล.อันคัมปะนี

B. L. ANCOMPANY LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103499000384
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/1/2499 พ.ศ. (68 ปี 3 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
17/1/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 350,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 780 ถนนภาณุรังษี แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46441 การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์