ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เค โฟโต้เฮ้าส์

P.K. PHOTO HOUSE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103499000350
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/1/2499 พ.ศ. (68 ปี 4 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
13/1/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 264 ถนนเสือป่า แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ M กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ
วัตถุประสงค์ 74200 กิจกรรมการถ่ายภาพ