ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิธานพาณิชย์

VITHARN PHANICH LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103499000317
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 11/12/2499 พ.ศ. (67 ปี 4 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
11/12/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 117 ถนนตรีเพชร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น