ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีนครทอง

SRI NAKORN THONG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103499000295
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/11/2499 พ.ศ. (67 ปี 5 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
28/11/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 320,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 410 ถนนสว่าง แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47731 ร้านขายปลีกนาฬิกาแว่นตาและอุปกรณ์ถ่ายภาพ