ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮุยคลังเทรดดิ้ง

WELCOME TRADING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103499000279
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/11/2499 พ.ศ. (67 ปี 4 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
23/11/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 115,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 726/15 ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47711 ร้านขายปลีกเสื้อผ้า