ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใช่ฮงพืชผล

CHAI HON PRODUCTS LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103499000244
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/11/2499 พ.ศ. (67 ปี 6 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
20/11/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 85,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 429 ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น