ห้างหุ้นส่วนจำกัด เยโอเวน

J. OWEN LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103499000180
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/5/2499 พ.ศ. (67 ปี 11 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
21/5/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 332 ซอยเซ็นหลุย 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46109 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง