ห้างหุ้นส่วนจำกัด เยโอเวน

J. OWEN LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เยโอเวน (ID: 0103499000180) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 21/5/2499 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 332 ซอยเซ็นหลุย 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง มีทุนจดทะเบียน 300,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103499000180
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
21/5/2499 พ.ศ.
(68 ปี 1 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
21/5/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
300,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง