ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินเต็กเฮง

CHIN TECK HENG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103499000155
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/3/2499 พ.ศ. (68 ปี 2 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
9/3/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 184-186 ถนนมิตรพันธ์ 22 แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47731 ร้านขายปลีกนาฬิกาแว่นตาและอุปกรณ์ถ่ายภาพ