ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยทุน

THAI TOON LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103499000066
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/1/2499 พ.ศ. (68 ปี 5 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
12/1/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 120,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 848 ถนนท่าน้ำราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น