ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไถ่เฮงเส็ง

THAI HANG SENG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103498002812
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/12/2498 พ.ศ. (68 ปี 5 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
13/12/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 330,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 8 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว* เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46632 การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น