ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชวงศ์คลังสินค้า

THE RAJAWONGSE WAREHOUSE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103498002693
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/10/2498 พ.ศ. (68 ปี 6 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
1/10/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 216-220 ถนนราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ H การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
วัตถุประสงค์ 52109 กิจกรรมที่เกี่ยวกับคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้าอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น