ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเยอรมันอินยิเนียริ่ง

THAI GERMANY ENGINEERING CO LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103498002642
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/9/2498 พ.ศ. (68 ปี 8 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
22/9/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 450,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 30/1 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 45201 การบำรุงรักษาและการซ่อมระบบเครื่องยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์