ห้างหุ้นส่วนจำกัด เครื่องถมศรีแสงไทย

THE CIELLO SRI SANG THAI CO.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103498002634
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/9/2498 พ.ศ. (68 ปี 7 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
21/9/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 250,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 130/13-130/14 ถนนเฟื่องนคร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 32112 การผลิตสิ่งของเครื่องใช้จากเพชรพลอยและโลหะมีค่า