ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินไถ่จั่น

CHIN THYE CHAN LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103498002626
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/9/2498 พ.ศ. (68 ปี 6 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
19/9/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 259,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 203 ซอยพระแก้ว แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น