ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุงเทพเทฆนิค

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103498002545
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/9/2498 พ.ศ. (68 ปี 9 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
9/9/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 35,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 105/3 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 45201 การบำรุงรักษาและการซ่อมระบบเครื่องยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์