ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินดาพานิช

CHINDATRADING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103498002529
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/9/2498 พ.ศ. (68 ปี 7 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
8/9/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 240,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 2/15,2/16 ถนนจินดาถวิล แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46431 การขายส่งหนังสือหนังสือพิมพ์และเครื่องเขียน