ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตสาหกรรมแสงหิรัญ

SAENG HIRUN INDUSTRY LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103498002511
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/9/2498 พ.ศ. (68 ปี 8 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
9/9/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 89 ถนนกรุงเทพ-นครปฐม แขวงบางแค* เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 13122 การทอผ้าจากเส้นใยสังเคราะห์