ห้างหุ้นส่วนจำกัด แป๊ะลั๊ค

LUCKY LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด แป๊ะลั๊ค (ID: 0103498002481) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 31/8/2498 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 104 ถนนสุริวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การผลิตไอศกรีมและไอศกรีมหวานเย็น มีทุนจดทะเบียน 0 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103498002481
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
31/8/2498 พ.ศ.
(68 ปี 10 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
31/8/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
0 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง