ห้างหุ้นส่วนจำกัด เที่ยงธรรม

THAING THUM LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103498002456
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/8/2498 พ.ศ. (68 ปี 7 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
19/8/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 250,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 86 ซอยประดู่ 1 แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46201 การขายส่งข้าวเปลือกและธัญพืชอื่นๆ