ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.ไอ.วินเซอร์

C.I. WINDSOR LTD., PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103498002430
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/8/2498 พ.ศ. (68 ปี 10 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
16/8/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 63 ซอยบุญชูศรี ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน* เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46632 การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น