ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหจิบฮั้ว

CHIP HUA TRADING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103498002341
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/7/2498 พ.ศ. (68 ปี 8 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
28/7/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 350,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 331-333 ถนนสวนมะลิ แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47114 ร้านขายของชำ