ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสรร

SEASON TRADING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103498002316
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/7/2498 พ.ศ. (68 ปี 9 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
18/7/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 85,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 297/3 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46599 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น