ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจแปนสเตชั่นเนอรี่

JAPAN STATIONERY LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103498002278
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/7/2498 พ.ศ. (68 ปี 9 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
9/7/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 31,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1205 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46109 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง