ห้างหุ้นส่วนจำกัด โต๋วซ่งฮวดพาณิชย์

TOW SONG HUAT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103498002260
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/7/2498 พ.ศ. (68 ปี 9 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
7/7/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 487 ถนนวานิช 1 แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47524 ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างอื่นๆ