ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยสินค้าพาณิชย์

THAI SINKA PHANICH LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103498002243
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 6/7/2498 พ.ศ. (68 ปี 11 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
6/7/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 160,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 237/5-237/6 ถนนทรงวาด แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47114 ร้านขายของชำ