ห้างหุ้นส่วนจำกัด เตี่ยงเซ่งง้วน

TIANG SENG NGUAN LTD. PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103498002219
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 29/6/2498 พ.ศ. (68 ปี 9 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
29/6/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 240,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 477 ถนนจักรพรรดิพงษ์ แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 41002 การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย