ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำชัยวัฒนา

NAM CHAI VATANA LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103498002146
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/6/2498 พ.ศ. (68 ปี 10 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
13/6/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 140,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 13 ซอยประดิษฐ์ ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 45302 การขายปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์