ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุบริการ

SU - SERVICE LTD. PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุบริการ (ID: 0103498002006) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 13/5/2498 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 935 ถนนเจริญกรุง แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขนส่งผู้โดยสารทางบกอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 200,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103498002006
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
13/5/2498 พ.ศ.
(69 ปี 2 เดือน ที่แล้ว)
13/5/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
200,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง