ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรินทร์เภสัช

SPAN HAN PHARMACY LTD. PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103498001948
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/4/2498 พ.ศ. (68 ปี 11 เดือน 30 วัน ที่แล้ว)
23/4/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 85,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 113 ถนนทรงสวัสดิ์ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47721 ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์