ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบร็ควอลด์ทแอนด์โก(ประเทศไทย)

BRECKWOLDT & CO (THAILAND) LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103498001921
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/4/2498 พ.ศ. (69 ปี 1 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
19/4/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 672/17-18 ถนนฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงค์ แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47114 ร้านขายของชำ