ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอกคอนซัลทิงเอ็นจินีรส์

BANGKOK CONSULTING ENGINEERS LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103498001891
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/4/2498 พ.ศ. (69 ปี 2 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
13/4/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 335 ถนนเจริญกรุง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 45302 การขายปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์