ห้างหุ้นส่วนจำกัด มวลไทย

MOON THAI LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103498001875
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/4/2498 พ.ศ. (69 ปี 14 วัน ที่แล้ว)
7/4/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 123 ถนนผลิตผล แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46900 การขายส่งสินค้าทั่วไป