ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัตตาคารฮานาย่า

HANAYA RESTAURANT LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัตตาคารฮานาย่า (ID: 0103498001786) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 15/3/2498 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 683 ถนนสี่พระยา แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ ร้านขายปลีกอาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 100,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103498001786
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
15/3/2498 พ.ศ.
(69 ปี 4 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
15/3/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
100,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง