ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยผลิตภัณฑ์ยาง

THAI RUBBER PRODUCTS LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103498001751
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 5/3/2498 พ.ศ. (69 ปี 3 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
5/3/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 34 จ. ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น