ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงเลื่อยจักร์เฮียบเซ่งหลี

HIEP SENG LEE SAWMILL LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงเลื่อยจักร์เฮียบเซ่งหลี (ID: 0103498001662) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 14/2/2498 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 10/15 ถนนประชาราษฎร แขวงบางซื่อ* เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การเลื่อยไม้ มีทุนจดทะเบียน 200,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เลิก

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103498001662
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
14/2/2498 พ.ศ.
(69 ปี 4 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
14/2/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
200,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เลิก
หมวดธุรกิจ
C การผลิต
วัตถุประสงค์
16101 การเลื่อยไม้

บริษัทที่คล้ายคลึง