ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองลงหิน

THONLONG HINCO LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองลงหิน (ID: 0103498001620) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 14/2/2498 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 68 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว* เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การผลิตเครื่องตัด มีทุนจดทะเบียน 72,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103498001620
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
14/2/2498 พ.ศ.
(69 ปี 4 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
14/2/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
72,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
C การผลิต
วัตถุประสงค์
25931 การผลิตเครื่องตัด

บริษัทที่คล้ายคลึง