ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจแสง

KITSANG CO.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103498001590
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/2/2498 พ.ศ. (69 ปี 4 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
14/2/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 220,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1155 ค ถนนริมคลองบางกอกใหญ่ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 22299 การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น