ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจี่ยเฮ็ง

CHIA HENG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103498001557
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/2/2498 พ.ศ. (69 ปี 4 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
10/2/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 194/11-194/12 ถนนจักรวรรดิ์ (ตอนตัดใหม่) แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น