ห้างหุ้นส่วนจำกัด ง้วนเฮงเส็ง

NGUAN HENG SENG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103498001522
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 5/2/2498 พ.ศ. (69 ปี 2 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
5/2/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 409/1 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46321 การขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์