ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงวิเชียร

SANG VICHIENG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103498001514
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 5/2/2498 พ.ศ. (69 ปี 2 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
5/2/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 315,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1005 ถนนมังกร แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46495 การขายส่งเครื่องดินเผาเครื่องแก้วและเครื่องครัว