ห้างหุ้นส่วนจำกัด เก้าแปด

NINETY EIGHT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103498001506
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/2/2498 พ.ศ. (69 ปี 2 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
3/2/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 818 ริมคลองบางกอกใหญ่ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 33151 การซ่อมเรือ