ห้างหุ้นส่วนจำกัด คึ้นหลี

KUING LEE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103498001468
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/1/2498 พ.ศ. (69 ปี 2 เดือน 30 วัน ที่แล้ว)
22/1/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง ถ.พระราม 4 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46900 การขายส่งสินค้าทั่วไป