ห้างหุ้นส่วนจำกัด ง่วนลี่ล้ง

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103498001395
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/1/2498 พ.ศ. (69 ปี 5 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
18/1/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 105,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 652 ซอยถนนในตลาดพลู แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว