ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยิ่งฮวด

YING HUAT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103498001255
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/1/2498 พ.ศ. (69 ปี 3 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
3/1/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 209-211-213 ถนนซอยร่วมไมตรี แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น